Poex

Košík 0

Certifikáty a ocenění

Klasa: 

32.Certifikát_KLASA_-__Crispy_flakes_se_skořicí.jpg

33.Certifikát_KLASA_-_BIMBO_bez_přidané_soli.jpg

34.Certifikát_KLASA_-_Hrachové_kuličky_do_polévky.jpg

35.Certifikát_KLASA_-_Klasické_kuličky_do_polévky.jpg

36.Certifikát_KLASA_-_Kroužky_s_ovocnou_příchutí.jpg

37.Certifikát_KLASA_-_Mandle_v_mléčné_čokoládě_se_skořicí.jpg

 

ISO:

25.POEX_Velke_Mezirici_-_ISO_14001_EN-1.jpg

25.POEX_Velke_Mezirici_-_ISO_14001_EN-2.jpg , 

26.POEX_Velke_Mezirici_-_ISO_45001_EN-1.jpg

27.POEX_Velké_Meziříčí_-_ISO_14001_CZ-1.jpg

27.POEX_Velké_Meziříčí_-_ISO_14001_CZ-2.jpg 

28.POEX_Velké_Meziříčí_-_ISO_45001_CZ-1.jpg

28.POEX_Velké_Meziříčí_-_ISO_45001_CZ-2.jpg

Smeta:

29.Statement_SMETA_POEX_EN.jpg

 

FAIRTRADE:

21.FAIRTRADE_Certificate_2021_-_valid_until_24.09.2025-1.jpg 

21.FAIRTRADE_Certificate_2021_-_valid_until_24.09.2025-2.jpg

21.FAIRTRADE_Certificate_2021_-_valid_until_24.09.2025-3.jpg

 

 

BIO:

20.Certikát_BIO_-_CZ_-_VM_Františkov-1.jpg 

20.Certikát_BIO_-_CZ_-_VM_Františkov-2.jpg 

13.Certifikát_BIO_-_CZ_-_VM_Průmyslová-1.jpg

13.Certifikát_BIO_-_CZ_-_VM_Průmyslová-2.jpg , 

14.Certifikát_BIO_-_CZ_-_VM_Třebíčská-1.jpg

14.Certifikát_BIO_-_CZ_-_VM_Třebíčská-2.jpg

12.Certifikát_BIO_-_CZ_-_SM-1.jpg

12.Certifikát_BIO_-_CZ_-_SM2.jpg

 

ORGANIC:

 

10.Certificate_organic_-_EN_-_VM_Trebicska-1.jpg

10.Certificate_organic_-_EN_-_VM_Trebicska-2.jpg

11.Certificate_POEX_Prumyslova_2020.jpg  

 

08.Certificate_organic_-_EN_-_VM_Frantiskov-1.jpg

08.Certificate_organic_-_EN_-_VM_Frantiskov-2.jpg ,

09.Certificate_organic_-_EN_-_VM_Prumyslova-1.jpg

09.Certificate_organic_-_EN_-_VM_Prumyslova-2.jpg

 

07.Certificate_organic_-_EN_-_SM-1 

07.Certificate_organic_-_EN_-_SM-2

 

OSTATNÍ:

06.cert_certletinitialrenewalcertified_fo_25_en_2021-1                    

06.cert_certletinitialrenewalcertified_fo_25_en_2021

03.2020-11-18_POEX

04.2021_certificate_304953_cz_SM  

05.2021_certificate_304953_en_SM

41.5.2.A_vyd6_zm_12_Politika_ISM.jpg

IFS FOOD:

jpgIFS Food Třebíčská -CZ

jpgIFS Food Třebíčská - EN

jpgIFS Food Františkov - CZ

jpgIFS Food Františkov - EN

jpgIFS Food Prumyslova - CZ

jpgIFS Food Prumyslova - EN 

jpg39.2022_POEX-Stare-Mesto-IFS_CZ.jpg

jpg40.2022_POEX-Stare-Mesto-IFS_EN.jpg

jpgPOEX-Stare-Mesto-IFS-F-23-unann-en.jpg

jpgPOEX-Stare-Mesto-IFS-F-23-unann-cj.jpg

 

KEZ:

Cetifikát KEZ

Certifikát KEZ

 

 

 

Ocenění Klasa

klasaŠest výrobků naší společnosti byly oceněny Ministerstvem zemědělství České republiky značkou Klasa za splnění sedmi nadstandardních kritérii.

 

 

Ocenění Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR

cesky-vyrobekOznačení Český výrobek garantuje, že produkt byl zpracován na území ČR a dodržuje stanovený minimální podíl hlavní suroviny z tuzemských zdrojů. V poslední době se zákazníci stále více zajímají o kvalitu a původ potravin, které jedí. Naše společnost získala označení Český výrobek pro celou řadu svých výrobků.

 

 

POLITIKA ISM 

„Naším každodenním závazkem je poskytovat našim spotřebitelům potraviny nejvyšší kvality při zachování udržitelnosti životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti práce našich zaměstnanců.“

 Vedení POEX Velké Meziříčí, a.s. vyhlašuje ke  zlepšení úspěšnosti a prodejnosti svých výrobků na trhu následující záměry:

 Neustále zlepšovat zavedené a certifikované systémy řízení dle zavedených mezinárodních a zákaznických standardů (IFS Food, ISO 14001, ISO 45001)

 • Zajistit na nejvyšší možnou míru nezávadnost potravin, tj. minimalizovat nebezpečí porušení nezávadnosti potravin v jednotlivých fázích výroby a zpracování potravin. Vyrábět bezpečné a legální výrobky v určené kvalitě plnící zájmy a očekávání zákazníků.
 • Aktivní obchodní činností zajistit posílení pozice firmy na trhu, především neustálým zlepšováním a zkvalitňováním veškerého sortimentu, systému distribuce a zkvalitněním internetového obchodu.
 • Stanovením odpovědností a pravomocí a dělbou činností zajistit, aby každý zaměstnanec důsledně odpovídal za kvalitu vlastní práce a přesné dodržovaní nebo zlepšování stanovených postupů. Ve všech svých činnostech si počínat tak, aby byly ohleduplné k  životnímu prostředí a preventivně předcházely havarijním stavům, důsledkem kterých by vznikaly úrazy a poškození zdraví.
 • V rámci Etického Kodexu provádět politiku, která odpovídá příslušným zákonům, zakazujícím diskriminaci a pronásledování, které by znevýhodňovaly zaměstnance z hlediska rasy, barvy, náboženství, pohlaví, věku, fyzických schopností, národnosti ap. Přísně zakazuje využívání dětské práce, jakékoliv formy vynucené práce učňů, jakož i fyzického donucování, použití násilí atd.
 • Politiku ISM sdělovat pracovníkům a všem zainteresovaným stranám a osobám pracujícím pro firmu nebo s pověřením firmy a upřesňovat ji do konkrétních měřitelných cílů, které 1x do roka přezkoumávat z hlediska trvalé vhodnosti, stálého zlepšování, aktualizace a zajištění potřebných zdrojů. O dosažených výsledcích informovat zaměstnance.
 • Udržovat a neustále zlepšovat životní prostředí, bezpečnost potravin a výkonnost firmy v oblasti BOZP a všechny tyto činnosti mít ve shodě s požadavky platných právních a jiných předpisů i jejich změn. Týká se to i vzájemně dohodnutých požadavků se zákazníky na bezpečnost potravin a dalších požadavků k nebezpečím v oblasti BOZP.
 • Podporovat a rozvíjet ekologické zemědělství, svou činností přispívat k zachování zdravé planety.
 • Průběžně analyzovat rizika ovlivňující stav životního prostředí, environmentální aspekty činností a výrobků, pracovního prostředí a bezpečnosti práce a snižovat jejich dopad na tato prostředí s ohledem na nově zavedené výrobní činnosti. Provádět důsledné třídění odpadů a jejich minimalizaci s ohledem na racionální využití všech surovin, materiálů a energií a tím plnit požadavek prevence znečištění.
 • Zavazujeme se kultuře bezpečnosti potravin.
 • Zavazujeme se k dodržování Obecných zásad OSN pro podnikání a lidská práva.
 • V rámci whistleblowingu provádět politiku, která chrání oznamovatele nekalých činností před odvetnými opatřeními, která by mohla souviset s oznámením.

 Tuto Politiku integrovaného systému managementu schválilo představenstvo firmy POEX Velké Meziříčí, a.s.

 

        Velké Meziříčí, 23.5.2023                                                                                                                                                                                                Ing. Pavel Kratochvíla,  ředitel společnosti

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovědná firma

zodpovedna-firmaZodpovědná firma je vzdělávací projekt, který podporuje vzdělávání v oblasti třídění odpadu. Jeho hlavním cílem je předat zaměstnancům českých firem prostřednictvím jejich zaměstnavatelů informace o správném nakládání s odpadem a to nejen v administrativních prostorách firmy, ale i v běžném každodenním životě. Tento projekt, který je pro firmy realizován ZDARMA, umožňuje získání osvědčení a další zviditelnění a odlišení společnosti.Organizátorem projektu je EKO-KOM, a.s. autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru. Tento systém zajišťuje plnění zákonných povinností pro 81% obalů uváděných na trh v ČR. Díky tomu je EKO-KOM, a.s. uznávanou autoritou v oblasti odpadového hospodářství.

Mise: "Být finančně zdravá společnost, která uspokojuje potřeby zákazníka a udržuje růst trhu pomocí rozšiřování svého produktového portfolia."

Další informace: Politika integrovaného systému managementu | Projekt OP LZZ

Informace pro akcionáře

POEX podporuje spravedlivý obchod Fairtrade

fairtradeSpolečnost POEX je certifikovaným zpracovatelem fairtradového kakaa.

Nákupem a zpracováním fairtradového kakaa přispívá POEX ve spolupráci s Fairtrade International k tomu, aby pěstitelé kakaa v zemích globálního Jihu dostávali za svou produkci spravedlivou cenu a mohli ji prodávat na základě dlouhodobých férových kontraktů. Tím společnost POEX přispívá k dlouhodobé udržitelnosti pěstování kakaa a ke zlepšení životních a pracovních podmínek jeho pěstitelů i jejich rodin.

Více informací naleznete na: www.fairtrade-cesko.cz

 

 

 

POEX podporuje program UTZ Certified pro kakao

 

utz-logo-rgb-pos-cocoa-hrSpolečnost POEX je certifikovaným zpracovatelem UTZ kakaa.

Nákupem a zpracováním UTZ certifikovaného kakaa přispívá POEX ve spolupráci s některými velkými obchodními řetězci k dodržování udržitelného hospodaření kakaa. Nákupem UTZ certified označených produktů může každý zákazník nepřímo přispívat ke zlepšování pracovních podmínek a životního prostředí v zemích, odkud kakao pochází.

Více informací naleznete na: utz.org

com gate banner

KONTAKT

+420 566 502 711 +420 566 523 824

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Třebíčská 384
594 01 Velké Meziříčí
IČ: 25518356 DIČ: CZ25518356
Nahoru