Poex

Košík 0

Certifikáty a ocenění

                                              

2019Františkov certificate 256180 en

2019Třebíčská certificate 255923 en Certifikát CZ - VM - exp 26.07.2020-1 Certifikát CZ - VM - exp 26.07.2020-2 
IFS Food Veké Meziříčí IFS Food Františkov Cetifikát KEZ  Certifikát KEZ

           

2019 certificate 242935 en2019 certificate 255923 en02

                                                                                 IFS Food Staré Město                                                                               IFS Food Velké Meziříčí

 

Certifikát KLASA - BIO cizrnový snack se sýrem a cibulí

Certifikát KLASA - BIO hrachový snack se sýrem Certifikát KLASA - BIO čočkový snack se sýrem
Klasa BIO cizrna se sýrem Klasa BIO Hrachový snack se sýrem Klasa BIO čočkový snack se sýrem

 

Certifikát KLASA - Mandle v mléčné čokoládě se skořicí

KLASA Mandle v mléčné čokoládě se skořicí

Cerifikát KLASA - Crispy pillows s vanilkovou příchutí

KLASA Crispy pillows s vanilkovou příchutí

Certifikát KLASA - Bimbo bez přidané soli

KLASA Bimbo bez přidané soli

Certifikát KLASA - Kroužky s ovocnou příchutí

KLASA Kroužky s ovocnou příchutí

Certifikát KLASA - Crispy flakes se skořicí

KLASA Crispy flakes se kořicí

2019 certificate 242935 en

IFS Food Staré Město

2018 certificate 224958 en

IFS Food Třebíčská VM

2018 certificate 224959 en

IFS Food Františkov VM

certificate iso-14001 poex 2018 Stránka 1

ISO 14001

certificate iso-14001 poex 2018 Stránka 2

ISO 14001

certificate ohsas-18001 poex 2018 Stránka 1

OHSAS 18001

certificate ohsas-18001 poex 2018 Stránka 2

OHSAS 18001

certifikat-cz-sm Stránka 1

 BIO certifikát Staré Město

 

certifikat-cz-sm Stránka 2

BIO certifikát Staré Město

certifikat-cz Stránka 1

 BIO certifikát VM

certifikat-cz Stránka 2

BIO certifikát VM

Ocenění Klasa

klasaČtyři výrobky naší společnosti byly oceněny Ministerstvem zemědělství České republiky značkou Klasa za splnění sedmi nadstandardních kritérii.

 

 

Ocenění Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR

cesky-vyrobekOznačení Český výrobek garantuje, že produkt byl zpracován na území ČR a dodržuje stanovený minimální podíl hlavní suroviny z tuzemských zdrojů. V poslední době se zákazníci stále více zajímají o kvalitu a původ potravin, které jedí. Naše společnost získala označení Český výrobek pro celou řadu svých výrobků.

 

 

Politika integrovaného systému managementu

„Naším každodenním závazkem je poskytovat našim spotřebitelům potraviny nejvyšší kvality při zachování udržitelnosti životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti práce našich zaměstnanců.“

Vedení POEX Velké Meziříčí, a.s. vyhlašuje k zlepšení úspěšnosti a prodejnosti
svých výrobků na trhu následující záměry:

  1. Neustále zlepšovat zavedené a certifikované systémy řízení dle mezinárodních standardů (IFS Food, ISO 14001, OHSAS 18001)
  2. Zajistit na nejvyšší možnou míru nezávadnost potravin, tj. minimalizovat nebezpečí porušení nezávadnosti potravin v jednotlivých fázích výroby a zpracování potravin. Vyrábět bezpečné a legální výrobky v určené kvalitě plnící zájmy a očekávání zákazníků.
  3. Aktivní obchodní činností zajistit posílení pozice firmy na trhu, především neustálým zlepšováním a zkvalitňováním veškerého sortimentu, systému distribuce a zkvalitněním internetového obchodu.
  4. Stanovením odpovědností a pravomocí a dělbou činností zajistit, aby každý zaměstnanec důsledně odpovídal za kvalitu vlastní práce a přesné dodržovaní nebo zlepšování stanovených postupů. Ve všech svých činnostech si počínat tak, aby byly ohleduplné k životnímu prostředí a preventivně předcházely havarijním stavům, důsledkem kterých by vznikaly úrazy a poškození zdraví.
  5. V rámci Etického Kodexu provádět politiku, která odpovídá příslušným zákonům, zakazujícím diskriminaci a pronásledování, které by znevýhodňovaly zaměstnance z hlediska rasy, barvy, náboženství, pohlaví, věku, fyzických schopností, národnosti ap. Přísně zakazuje využívání dětské práce, jakékoliv formy vynucené práce učňů, jakož i fyzického donucování, použití násilí atd.
  6. Politiku ISM sdělovat pracovníkům a všem osobám pracujícím pro firmu nebo s pověřením firmy a upřesňovat ji do konkrétních měřitelných cílů, které 1x do roka přezkoumávat z hlediska trvalé vhodnosti, stálého zlepšování, aktualizace a zajištění potřebních zdrojů. O dosažených výsledcích informovat zaměstnance, orgány státní správy a případně veřejnost.
  7. Udržovat a neustále zlepšovat životní prostředí, bezpečnost potravin a výkonnost firmy v oblasti BOZP a všechny tyto činnosti mít ve shodě s požadavky platných právních a jiných předpisů i jejich změn. Týká se to i vzájemně dohodnutých požadavků se zákazníky na bezpečnost potravin a dalších požadavků k nebezpečím v oblasti BOZP.
  8. Podporovat a rozvíjet ekologické zemědělství, svou činností přispívat k zachování zdravé planety.
  9. Průběžně analyzovat rizika ovlivňující stav životního prostředí, environmentální aspekty činností a výrobků, pracovního prostředí a bezpečnosti práce a snižovat jejich dopad na tato prostředí s ohledem na nově zavedené výrobní činnosti. Provádět důsledné třídění odpadů a jejich minimalizaci s ohledem na racionální využití všech surovin, materiálů a energií a tím plnit požadavek prevence znečištění.

Tuto Politiku integrovaného systému managementu schválilo představenstvo firmy POEX Velké Meziříčí, a.s.

Ing. Pavel Kratochvíla

  ředitel společnosti

Velké Meziříčí, 02. května 2018

 

 

 

 

 

 

Zodpovědná firma

zodpovedna-firmaZodpovědná firma je vzdělávací projekt, který podporuje vzdělávání v oblasti třídění odpadu. Jeho hlavním cílem je předat zaměstnancům českých firem prostřednictvím jejich zaměstnavatelů informace o správném nakládání s odpadem a to nejen v administrativních prostorách firmy, ale i v běžném každodenním životě. Tento projekt, který je pro firmy realizován ZDARMA, umožňuje získání osvědčení a další zviditelnění a odlišení společnosti.Organizátorem projektu je EKO-KOM, a.s. autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru. Tento systém zajišťuje plnění zákonných povinností pro 81% obalů uváděných na trh v ČR. Díky tomu je EKO-KOM, a.s. uznávanou autoritou v oblasti odpadového hospodářství.

Mise: "Být finančně zdravá společnost, která uspokojuje potřeby zákazníka a udržuje růst trhu pomocí rozšiřování svého produktového portfolia."

Další informace: Politika integrovaného systému managementu | Projekt OP LZZ

Informace pro akcionáře

POEX podporuje spravedlivý obchod Fairtrade

fairtradeSpolečnost POEX je certifikovaným zpracovatelem fairtradového kakaa.

Nákupem a zpracováním fairtradového kakaa přispívá POEX ve spolupráci s Fairtrade International k tomu, aby pěstitelé kakaa v zemích globálního Jihu dostávali za svou produkci spravedlivou cenu a mohli ji prodávat na základě dlouhodobých férových kontraktů. Tím společnost POEX přispívá k dlouhodobé udržitelnosti pěstování kakaa a ke zlepšení životních a pracovních podmínek jeho pěstitelů i jejich rodin.

Více informací naleznete na: www.fairtrade-cesko.cz

 

 

 

POEX podporuje program UTZ Certified pro kakao

 

utz-logo-rgb-pos-cocoa-hrSpolečnost POEX je certifikovaným zpracovatelem UTZ kakaa.

Nákupem a zpracováním UTZ certifikovaného kakaa přispívá POEX ve spolupráci s některými velkými obchodními řetězci k dodržování udržitelného hospodaření kakaa. Nákupem UTZ certified označených produktů může každý zákazník nepřímo přispívat ke zlepšování pracovních podmínek a životního prostředí v zemích, odkud kakao pochází.

Více informací naleznete na: utz.org

KONTAKT

+420 566 502 711 +420 566 523 824

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Třebíčská 384
594 01 Velké Meziříčí
IČ: 25518356 DIČ: CZ25518356
Nahoru